D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (en endavant, “RGPD”) i la Llei Orgànica de Protecció de Dades i de Garantia dels Drets Digitals (en endavant, “LOPDGDD”), DISRETOL S.L. (en endavant, “DISRETOL”) vol que l’Usuari conegui quina és la Política de Privacitat aplicada respecte a les seves dades personals.

Informació addicional 

Dades del Responsable del Tractament

Identitat DISRETOL S.L.
N.I.F. B17924143
Direcció postal C / València 19, 17480 Roses, Girona
Telèfon + 034 972 459 558
Correu electrònic info@disretol.net
DPO o contacte disretol@disretol.net

 

 

Protecció de dades personals

Responsable del tractament

Dades de contacte del responsable: DISRETOL S.L. amb domicili en C / València 19, 17480 Roses, Gironai correu electrònic de contacte info@disretol.net  

TEUS DRETS DE PROTECCIÓ DE DADES

Com exercitar els drets: Pots dirigir una comunicació per escrit al domicili social de DISRETOL S.L. a l’adreça de correu electrònic indicat a l’encapçalament d’aquest avís legal, incloent en ambdós casos fotocòpia del seu DNI o un altre document identificatiu similar, per a sol·licitar l’exercici dels drets següents:

Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: podràs preguntar a DISRETOL S.L. si aquesta empresa està tractant les teves dades.

Dret a sol·licitar la seva rectificació (en cas que siguin incorrectes) o supressió.

Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, en el cas únicament seran conservats per DISRETOL S.L. per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Dret a oposar-se al tractament: DISRETOL S.L. deixarà de tractar les dades en la forma que indiquis, llevat que per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions s’hagin de seguir tractant.

Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulguis que les teves dades siguin tractades per una altra firma, DISRETOL S.L. et facilitarà la portabilitat de les teves dades al nou responsable.
Models, formularis i més informació sobre els teus drets: Pàgina oficial de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades

Possibilitat de retirar el consentiment: en el cas que hagis atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, tens dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Com reclamar davant l’Autoritat de Control: Si consideres que hi ha un problema amb la forma en què DISRETOL S.L. està manejant les teves dades, pots adreçar les teves reclamacions al responsable de seguretat de DISRETOL S.L. a la autoritat de protecció de dades que correspongui , sent la Agència Espanyola de Protecció de Dades , la indicada en el cas d’Espanya.

Dret a l’oblit i accés a les teves dades personals

En tot moment tindràs dret a revisar, recuperar, anonimitzar i / o esborrar, totalment o parcialment, les dades emmagatzemades en el Lloc Web. Només has d’enviar un correu electrònic a info@disretol.net  i sol·licitar-ho.

Conservació de les dades

Dades desagregades: Les dades desagregades seran conservades sense termini de supressió.

Dades dels subscriptors al feed per e-mail: Des que l’usuari se subscriu fins que es dóna de baixa.

Dades dels subscriptors a la newsletter: Des que l’usuari se subscriu fins que es dóna de baixa.

Dades d’usuaris enviats per DISRETOL S.L. a pàgines i perfils en xarxes socials: Des que l’usuari ofereix el seu consentiment fins que ho retira.

Secret i seguretat de les dades

El lloc web es compromet en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat ia utilitzar-los d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal (BOE-A-2008-979-C).

Tu garanteixes que les dades personals facilitades a través dels formulari són veraces, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació de les mateixes. Igualment, garanteixes que tota la informació facilitada correspon amb la teva situació real, que està posada al dia i és exacta.

A més has de mantenir en tot moment les teves dades actualitzades, sent l’únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que pugui causar per això a DISRETOL S.L. com a titular del lloc web, a tercers amb motiu de la utilització d’aquest.

Bretxes de seguretat
DISRETOL S.L. adopta mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l’existència de virus. No obstant això, has de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant DISRETOL S.L. no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics ( programari i maquinari) de l’Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos.

També, DISRETOL S.L. disposa d’un sistema de vigilància de seguretat actiu que informa de cada activitat dels usuaris i possibles bretxes en la seguretat dels danys dels usuaris. En cas de detectar-se alguna escletxa DISRETOL S.L.es compromet a informar els usuaris en el termini màxim de 72 hores.

QUÈ INFORMACIÓ RECAPTEM DELS USUARIS I PER QUÈ ELS UTILITZEM

Tots els productes i serveis oferts en el lloc web DISRETOL S.L. remeten a formularis de contacte, formularis de comentaris i formularis per efectuar registres d’usuari, subscripció a newsletter i / o comandes de compra. Aquest lloc web sempre requereix el consentiment previ dels usuaris per tractar les seves dades personals amb les finalitats indicades.

Tens dret a revocar el teu consentiment previ en qualsevol moment.

Registre d’activitats de tractament de les dades

Dades recollides a través del web: Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers dels quals DISRETOL S.L. és titular.

Ens arribarà la teva IP, que serà usada per comprovar l’origen del missatge a fi d’oferir-te informació, protecció contra comentaris SPAM i per detectar possibles irregularitats (per exemple: parts oposades del mateix cas escriuen en el lloc web des de la mateixa IP), així com dades relatives al seu ISP.

Així mateix, podràs facilitar-nos les dades a través correu electrònic i altres mitjans de comunicació indicats en la secció de contacte.

Formulari de comentaris: A la web hi ha la possibilitat que els usuaris deixin comentaris a les publicacions del lloc. Hi ha una galeta que emmagatzema les dades facilitades per l’usuari perquè no hagi de tornar a introduir-los en cada nova visita ia més es recullen internament la direcció de correu electrònic, nom, web i l’adreça IP.Les dades estan emmagatzemats en els servidors de ARSYS INTERNET SLU

Registre d’usuaris: No s’admeten excepte petició expressa.

Contingut incrustat des d’altres webs

Els articles d’aquest lloc pot incloure contingut incrustat (p.ex. vídeos, imatges, articles, etc.). El contingut incrustat des d’altres webs es comporta de la mateixa manera que si el visitant ha visitat l’altra web.

Aquestes webs poden recopilar dades sobre tu, fer servir galetes, incrustar seguiment de tercers, i vigilar la teva interacció amb el contingut incrustat, inclòs el seguiment del teu interacció amb el contingut incrustat si tens un compte o estàs connectat a aquesta web.

Altres serveis: Certs serveis prestats a través del lloc web poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de dades personals.Es fa indispensable la seva lectura i acceptació amb caràcter previ a la sol·licitud del servei de què es tracti.

Finalitat i legitimació: La finalitat del tractament d’aquestes dades serà únicament la de prestar-te la informació o serveis que ens demanis.

Xarxes socials

Presència en xarxes: DISRETOL S.L. compta amb perfil en algunes de les principals xarxes socials d’Internet.

Finalitat i legitimació: El tractament que DISRETOL S.L. portarà a terme amb les dades dins de cadascuna de les referides xarxes serà, com a màxim, el que la xarxa social permeti als perfils corporatius. Així doncs, DISRETOL S.L. podrà informar, quan la llei no ho prohibeixi, als seus seguidors per qualsevol via que la xarxa social permeti sobre les seves activitats, ponències, ofertes i de prestar servei personalitzat d’atenció al client.

Extracció de dades: En cap cas DISRETOL S.L. extraurà dades de les xarxes socials, llevat que s’obtingués puntual i expressament consentiment per a això.

Drets: Quan, a causa de la pròpia naturalesa de les xarxes socials, l’exercici efectiu dels drets de protecció de dades del seguidor quedi supeditat a la modificació del perfil personal d’aquest, DISRETOL S.L. t’ajudarà i aconsellarà aquesta finalitat a la mesura de les seves possibilitats.

Encarregats del tractament fora de la UE

Correu electrònic. El servei de correu electrònic de DISRETOL S.L. es presta usant els serveis de ARSYS INTERNET SLU

Xarxes Socials. DISRETOL S.L. fa ús de les xarxes socials nord-americanes Facebook i Twitter, a qui es realitza una transferència internacional de dades, de tipus analítics i tècnics en relació amb el Lloc Web sent en els seus servidors en els quals DISRETOL S.L. tracta les dades que, a través d’elles, els usuaris, subscriptors o navegants comparteixen amb aquesta.

La teva informació està protegida d’acord a la nostra política de privacitat i galetes. En activar una subscripció o facilitar les seves dades de pagament, comprens i acceptes la nostra política de privacitat i galetes.

Sempre tindràs dret a l’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oblit de les teves dades.

Des del moment en què et registres com a usuari en aquesta web, DISRETOL S.L. té accés a: Nom d’usuari i correu electrònic, adreça IP, adreça postal, DNI / CIF i dades de pagament.

En tot cas DISRETOL S.L. es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, però informant, la presentació i configuració del lloc web DISRETOL S.L. com el present avís legal.

Compromisos i obligacions amb els nostres usuaris

L’accés i / o ús d’aquest lloc web atribueix a qui ho realitza la condició d’Usuari, acceptant, des d’aquest mateix moment, plenament i sense reserva alguna, el present Avís Legal en relació amb determinats serveis i continguts del lloc web.

En la utilització del lloc web DISRETOL S.L. l’Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de DISRETOL S.L. o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal DISRETOL S.L. o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del lloc web.

RESPONSABILITAT PEL CONTINGUT DEL LLOC WEB

El lloc web conté textos elaborats amb fins merament informatius o divulgatius que poden no reflectir l’estat actual de la legislació o la jurisprudència i que es refereixen a situacions generals pel que el seu contingut no pot ser aplicat mai per l’usuari a casos concrets. Les opinions expressades en els mateixos no reflecteixen necessàriament els punts de vista de DISRETOL S.L. El contingut dels articles publicats en aquest lloc web no pot ser considerat, en cap cas, substitutiu d’assessorament legal. L’usuari no ha d’actuar sobre la base de la informació continguda en aquest lloc web sense recórrer prèviament al corresponent assessorament professional.

Els enllaços externs que conté aquest lloc web condueixen a llocs gestionats per tercers. DISRETOL S.L. no respon dels continguts ni de l’estat d’aquests llocs. L’ús d’enllaços externs tampoc implica que DISRETOL S.L. recomani o aprovi els continguts de les pàgines de destinació.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Mitjançant aquestes Condicions Generals no es cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el portal DISRETOL S.L. ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, llevat dels casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, les imatges, els dissenys, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos), material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims registrats, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut en el Web, haurà de notificar aquesta circumstància a DISRETOL S.L. indicant:

Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.

Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació en el Web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Normativa i resolució de conflictes

Les presents Condicions d’ús del lloc web es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. L’idioma de redacció i interpretació d’aquest avís legal és l’espanyol. Aquest avís legal no s’arxivarà individualment per a cada usuari sinó que romandrà accessible per mitjà d’Internet en aquest mateix lloc web.

Els Usuaris poden sotmetre al Sistema Arbitral de Consum del que DISRETOL S.L. formarà part per resoldre qualsevol controvèrsia o reclamació derivada del present text o de qualsevol activitat de Disretol S.L. , excepte per solucionar aquells conflictes que portin causa del desenvolupament d’una activitat que requereixi col·legiació, en aquest cas el Client haurà de dirigir a l’òrgan corresponent del col·legi d’advocats oportú.

Sempre que l’Usuari no sigui consumidor o usuari, i quan no hi hagi una norma que obligui a una altra cosa, les parts acorden sotmetre als Jutjats i Tribunals de Girona Ciutat, per ser aquest el lloc de celebració del contracte, amb renúncia expressa a qualsevol una altra jurisdicció que els pogués correspondre.

QUÈ ESPEREM DELS USUARIS

L’accés i / o ús d’aquest lloc web atribueix a qui ho realitza la condició d’Usuari, acceptant, des d’aquest mateix moment, plenament i sense reserva alguna, el present Avís Legal, així com les condicions particulars que, si escau, el complementin, en relació amb determinats serveis i continguts del lloc web.

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Disretol S.L. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic. Queda prohibit l’ús del web amb finalitats il·lícites o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquest site, es prohibeix:

La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l’autorització dels seus legítims titulars.

Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars.
La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

Enllaços Externs

Les pàgines del lloc web DISRETOL S.L. proporcionen enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers la de fabricants o proveïdors. L’únic objecte dels enllaços és proporcionar a l’Usuari la possibilitat d’accedir a aquests enllaços i conèixer els nostres productes, encara que DISRETOL S.L. no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l’Usuari per accés a aquests enllaços.

L’Usuari que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d’enllaç des del seu lloc web al portal Disretol S.L. deberá obtenir l’autorització prèvia i escrita de DISRETOL S.L. L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre DISRETOL S.L. i el propietari del lloc en el qual s’estableixi l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació per part de DISRETOL S.L. dels seus continguts o serveis.

Remarketing

La funció de remàrqueting o d’audiències similars d’AdWords ens permeten arribar a les persones que hagin visitat el nostre lloc web anteriorment i ajudar-los a completar el seu procés de venda.

Com a usuari, quan entris a la nostra web, et instal·larem una cookie de remàrqueting (pot ser de Google Adwords, de Criteo o d’altres serveis que ofereixin remàrqueting).

Quan el visitant abandona la nostra web, la galeta de remàrqueting segueix al seu navegador.

Altres condicions d’ús d’aquest lloc web:

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del lloc web i dels serveis accessibles des del mateix, amb total subjecció a la Llei, als bons costums i al present avís legal. Així mateix, es compromet, llevat d’autorització prèvia, expressa i escrita de DISRETOL S.L. a utilitzar la informació continguda en el lloc web, exclusivament per comoditat, no podent realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial dels continguts als quals té accés .

Aquest lloc emmagatzema un fitxer de dades relatives als comentaris enviats a aquest lloc. Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició mitjançant un enviament d’un correu electrònic a l’adreça info@disretol.net  .

Aquest lloc, els dominis associats i la propietat del contingut pertanyen a DISRETOL S.L. amb domicili en C / València 19, 17480 Roses (Girona) i correu electrònic de contacte info@disretol.net  , Espanya.

Aquest lloc web conté enllaços que condueixen a altres pàgines web gestionades per tercers aliens a la nostra organització. DISRETOL S.L. no garanteix ni es fa responsable del contingut que es reculli en aquests webs.

Excepte autorització expressa, prèvia i per escrit de Disretol S.L. , queda terminantment prohibida la reproducció, excepte per a ús privat, la transformació, i en general qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest lloc web.

Queda terminantment prohibit realitzar, sense el previ consentiment de DISRETOL S.L. qualsevol manipulació o alteració d’aquest lloc web.Conseqüentment, DISRETOL S.L. assumirà cap responsabilitat derivada, o que pogués derivar-se, d’aquesta alteració o manipulació per tercers.

Exercici de drets ARCO

Podràs exercitar, respecte de les dades obtingudes, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició. Per això t’informo que podràs exercir aquests drets mitjançant sol·licitud escrita i signada que podrà enviar, juntament amb fotocòpia del teu DNI o document identificatius equivalent, al domicili postal de Disretol S.L. , al c / València 19, 17480 Roses (Girona ) i correu electrònic de contacte info@disretol.net  , Espanya, adjuntat fotocòpia de DNI a: info@disretol.net  . Abans dels 10 dies respondrem a la teva sol·licitud per confirmar-te la execució del dret que hagis sol·licitat exercir.

Exclusió de garanties i responsabilitat

DISRETOL S.L. no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web o dels seus serveis i continguts;

L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts;

L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;

La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

DISRETOL S.L. no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Plataforma Europea de resolució de litigis en línia
La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia

Llei aplicable i jurisdicció
Amb caràcter general les relacions entre AyudaWP amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Sempre estarem localitzables: El nostre contacte
En cas que qualsevol Usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal Disretol S.L. , si us plau dirigiu-vos at info@disretol.net  o utilitza el formulari de contacte disponible al lloc web.

La nostra política de privacitat descriu com recollim, guardem o utilitzem la informació que recaptem a través dels diferents serveis o pàgines disponibles en aquest lloc.És important que entengui que informació recollim i com la utilitzem ja que l’accés a aquest lloc implica l’acceptació la nostra política de privacitat.

Acceptació i consentiment

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Disretol S.L. , en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat.

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, DISRETOL S.L. no realitza pràctiques de SPAM, pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, a cada un dels formularis que hi ha hagut en la pàgina web, l’Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre la nostra Newsletter / butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.